DINtime.com

Gestaltterapeut MNGF og klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen

Veiledning til foreldre

Omsorg for barn og unge er en ansvarsfull oppgave som vi ønsker å lykkes med. Det å være forelder knyttes til mange gode følelser,
men også til følelser av bekymring, usikkerhet og et ønske om å gjøre det beste. Utfordringene og bekymringene endres ettersom barna vokser til.  Noen ganger handler det om konkrete utfordringer som rutiner eller konflikter med barnet i hverdagen. Andre ganger kan det handle om grensesetting eller ubehagelige følelser i samspill med barnet/ungdommen. Det kan også være bekymringer for barnets helse eller atferd, eller utfordringer både sosialt og faglig. Som forelder er det viktig å ikke gruble over bekymringene alene. Å skjule utfordringer eller bekymre seg alene kan tappe deg for energi som du trenger i kontakt med barnet eller ungdommen din. Ved å søke hjelp og snakke om tankene dine vil du oppleve støtte og hjelp.  

Gjennom foreldreveiledning kan du få hjelp til å forstå og lese hva  ditt barn trenger i situasjonen, og hvordan du kan møte barnet eller ungdommen på en god måte. Du vil også bli bevisst på hvordan du kan bygge, styrke og verne om det viktige båndet mellom barn/ungdom og deg som forelder. 

Engasjerte besteforeldre eller annet nettverk er også velkommen til å ta kontakt.