DINtime.com

Gestaltterapeut MNGF og klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen

Trygghetssirkelen / Circle of Security

Trygghetsirkelen (Cos-p DVD) er et foreldreveiledningskurs som passer for alle foreldre med barn i ulike aldre.
Moderne forskning og tilknytningsteori viser at foreldre som kjenner til trygghetsirkelen vet hvordan de skal hjelpe barna til å bli trygge, selvstendige individer med god selvfølelse. Kurset vil også styrke relasjonen og samspillet mellom deg og barnet ditt, og hjelpe deg i utfordrende omsorgssituasjoner.

Målet med kurset er å gjøre deg som forelder mer bevisst på hvilke behov og signaler barnet sender, og gi deg kunnskap om hvordan du kan møte disse på en god måte. 

Kurset går over 8 x 90 minutter, og kan kjøres både for enkeltpersoner og grupper. Ta kontakt for pris.

Nettstedet www.folkom.no forteller om Trygghetssirkelen: