DINtime.com

Gestaltterapeut MNGF og klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen

Samtaler med ungdom

Det å være ungdom byr på mange spørsmål og utfordringer. Ungdom har ofte mange valg å ta, og ulike forventninger å forholde seg til fra foreldre, familie, venner, trenere og gjennom skolen. Da kan det være godt å ha en nøytral person å snakke med for å utforske egne meninger og holdninger, og gjøre bevisste valg.

Gjennom arbeid med barn og unge siden 1995 har jeg lang erfaring i samtaler om ulike tema som: ensomhet, sjenerthet, mobbing (både offer og utfører), styrking av selvtillit og selvfølelse, depresjon, angst, valg av venner og bekjente, atferdsproblemer, skolevegring, rus, sex, grenser, kjærlighetssorg osv. Jeg kan også hjelpe til med megling og å trygge/ styrke båndet mellom ungdom og foreldre.

Kurs og samtalegruppe for ungdom

Hvert kurs har inntil 6 deltakere og vil være nyttig for deg som er mellom 13 og 17 år. Alle mennesker opplever utfordringer i livet. Blant ungdom er utfordringene ofte knyttet til selvfølelse, selvtillit, prestasjoner, kropp/utseende, skole, venner, forhold til foreldre mm. Gjennom undervisning, øvelser og samtaler vil dette kurset sørge for at du føler deg ivaretatt og trygg nok til å reflektere over hvordan du har det, hva du ønsker deg, og hvordan du kan få til positive endringer. Min oppgave som kursleder vil være å lære deg konkrete metoder og øvelser som kan hjelpe deg å :

  • føle at du duger
  • føle deg mer trygg, fornøyd og glad.
  • bli bevisst på hva du mestrer, og hvilke positive egenskaper du har.
  • bli bevisst på hva som hindrer deg i å nå dine mål.
  • bli tryggere både på deg selv og andre.
  • bli bevisst på hva du kan gjøre for å få det nettverket av venner som du ønsker deg.

Velkommen til nyttige og hyggelige dager på mitt kontor i Drammen, Torgeir Vraas Plass 6.

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt på telefon 986 50 362.
Påmelding sendes til DINtime@hotmail.com