DINtime.com

Personvernerklæring for DINtime.com (Ann-Kristin Hansen ENK)


Sist revidert 15/12/2020


Denne personvernerklæringen gjelder for Dintime.com («vi»). Vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

1. Cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Formålet med cookies er blant annet å:

●  Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk) 

●  Utvikle og forbedre nettstedet

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du på Nettvett.no. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

2. Hvem vi behandler personopplysninger om:

Denne erklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

●  Besøkende på våre nettsider (jfr. pkt 1).

●  De som sender henvendelser til oss via kontaktskjema på våre nettsider. 

Et alternativ er å ta direkte kontakt via telefon.

3. Hvem vi deler personopplysninger med:

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtalen med oss og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen (pkt. 1 og 2).

4. Lagring av personopplysninger:

For brukere som sender inn kontaktskjema via dette nettstedet vil opplysningene og personopplysninger som de oppgir lagres. Disse slettes etter 1 år.

5. Dine rettigheter:

Du har rettigheter knyttet til personopplysninger som omhandler deg.

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Du kan også be oss om å slette personopplysninger.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

6. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

7. Kontakt oss

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss slik:

DINtime.com (Ann-Kristin Hansen ENK) Torgeir Vraas Plass 6, 3044 Drammen E-post: dintime@hotmail.com  Tlf: 986 50 362