DINtime.com

Gestaltterapeut MNGF og klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen

Parterapi

Alle parforhold innebærer gode og vanskelige dager. Noen ganger kan det være godt å få hjelp av en utenforstående til å stille de rette spørsmålene, sortere og anerkjenne følelser, avklare ønsker, forventninger og misforståelser og finne tilbake til glede, kjærlighet  og samarbeid. Det å jobbe sammen gjennom en krise kan føre til en opplevelse av økt trygghet og mestring både som enkeltpersoner og som par. 

Det kan være mange årsaker til utfordringer i forholdet. Blant annet kan det handle om kommunikasjon, fokus og prioritering, livssituasjon, svik, sykdom eller vanskelig påvirkning utenfra. Ved å avklare og bli mer bevisst på dine egne og den andres følelser, opplevelser, behov og ønsker i forholdet, vil dere få mulighet til å se på samspillet med nye øyne og få mulighet til å velge fokus og endring. 

I tillegg til parterapi  har jeg erfaring med  problemstillinger knyttet til hvordan skape en god ny-familie med “mine og dine barn” , og hvordan fortsette foreldresamarbeidet på en god måte etter et brudd.