DINtime.com

Gestaltterapeut MNGF og klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen

Gestaltterapi

Gjennom gestaltterapi kan du få hjelp til å bli mer bevisst på dine egne følelser, behov, handlingsmønstre og reaksjoner. 
Vi fokuserer på hvordan du opplever din tilværelse akkurat nå og helheten mellom kropp, følelser og tanker. Gestaltterapi har et jeg- du perspektiv. Vi gjør det sammen, men bare du kan ta ansvar for dine valg og ditt liv. Når du blir bevisst på hva du tenker og hvordan du handler- får du muligheten til å velge annerledes. Gestaltterapi er en av dagens mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Mer informasjon på Norsk Gestaltinstitutt as sine nettsider: https://gestalt.no/om-gestalt/

Aktuelle tema kan være:
 • Selvtillit, selvfølelse og mestringsfølelse
 • Nedstemthet/ Depresjon
 • Utbrenthet/ Sykdom 
 • Sosial angst 
 • Prestasjonsangst og eksamensnerver
 • Ensomhet
 • Mobbing
 • Vanskelige valg
 • Vanskelige familie- / vennerelasjoner
 • Utfordringer som foreldre, både småbarn og tenåringsproblematikk
 • Kjærlighetssorg, brudd eller skilsmisse
 • Stor eller liten krise
Som metode kan vi bruke:
 • Samtale
 • Tegning
 • Rollespill
 • Figurering
 • Nettverkskart
 • Drømmearbeid