DINtime.com

Gestaltterapeut MNGF og klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen

Arbeid med sosialt nettverk

Som enkeltmennesker blir vi hele tiden påvirket av menneskene rundt oss. Det kan være både direkte og indirekte. På godt, og vondt. Ved å kartlegge hvilke personer du har i det sosiale nettverket ditt, og bli bevisst på hvilke funksjoner hver enkelt kontakt har, kan du gjøre bevisste valg og endre din egen situasjon. Ved kartlegging og samtaler kan du få hjelp til å styrke relasjoner som er bra, og endre relasjonen til de som ikke gjør deg godt. Du kan også utforske måter å utvide nettverket ditt på dersom du føler deg ensom eller mangler viktige kontakter rundt deg.  Ved kartlegging og arbeid med endring av nettverk jobber vi sammen ved bruk av samtaler, tegning av nettverkskart og figurering.