DINtime.com

Gestaltterapeut MNGF og klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen

Samtaler - Veiledning - Terapi

Et tilbud til barn, ungdom, voksne, par og familier.

Terapi kan hjelpe deg å bli tryggere på deg selv, føle mestring og oppnå økt livskvalitet.

Har du eller dere behov for noen å snakke med?
Ønsker du å styrke selvfølelsen og bli bevisst på egne ressurser og muligheter?
Syns du det er vanskelig å ta valg?
Ønsker du å endre kontakten og relasjonen til barnet ditt, en venn eller partner? 
Føler du deg nedstemt eller urolig?
Opplever du stor eller liten krise?
Kjenner du på ensomhet, angst, utbrenthet eller depresjon?
Strever du i arbeidslivet, eller er du usikker på hvilken karriere du skal velge?
Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller bestill DINtime.

Jeg kan tilby

Gestaltterapi

Gestaltterapi hjelper deg  å bli bedre kjent med deg selv ved å bevisstgjøre følelser, behov, handlingsmønstre og reaksjoner.

Samtaler med ungdom

Det å være ungdom byr på mange spørsmål og utfordringer. 

Arbeid med Sosialt Nettverk

Hele tiden påvirker vi, og blir påvirket av menneskene rundt oss.

Parterapi

Alle forhold innebærer gode og vanskelige dager. Noen ganger kan terapi være redningen.

Veiledning til foreldre

Omsorg for barn og ungdom innebærer følelser av bekymring, usikkerhet og ønsker om å gjøre det beste.

Veiledning til fagansatte

Individuell eller gruppeveiledning for ansatte som jobber med barn og familier.

PREP - samlivskurs

Kurset er lærerikt og forebyggende, og en god investering for alle par og kjærlighetsforhold. 

Trygghetssirkelen / Cos-p

Hvordan få trygge barn med god selvfølelse? Et kurs som passer for alle foreldre med barn i alle  aldre. 

NADA øreakupunktur

Nada kan være hjelpsomt i forhold til fysiske og psykiske plager, og et godt supplement til terapi.